Vergoeding

Vergoeding
De kosten van dieetadvisering worden vergoed vanuit de basisverzekering met een maximum van 3 uur per kalenderjaar. Voor deze consulten geldt het eigen risico. Sommige zorgverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering nog een aantal extra consulten. Ik heb contracten afgesloten met alle verzekeraars.

Ketenzorg
Voor een aantal aandoeningen is ketenzorg georganiseerd. Dit houdt in, dat huisartsen intensief samenwerken met andere disciplines, zoals diëtisten, om optimale zorg te bieden. Dit geldt voor mensen met diabetes, COPD, hart- en vaatziekten en voor mensen die risico lopen door hoog cholesterol of hoge bloeddruk. In de ketenzorg geldt geen eigen risico.

Directe toegankelijkheid
Sinds 1 juli 2011 is de diëtist direct toegankelijk. U heeft dus geen verwijzing van de arts meer nodig. Houd er echter wel rekening mee dat sommige verzekeraars het behandeltraject niet vergoeden, als u zich zonder verwijzing aanmeldt. Maakt u gebruik van de directe toegankelijkheid, dan voer ik eerst een screening uit om te kijken of uw behandeling nodig is en veilig kan worden uitgevoerd.