Eerste consult

Het intakegesprek duurt ongeveer 60 minuten. Hierin vertelt u over uw verwachtingen, hulpvraag, leefomstandigheden, medische (voor)geschiedenis en beweegpatroon. Om uw voedingstoestand te bepalen wordt geïnventariseerd wat u eet en drinkt. Ook vinden er metingen van het gewicht en de lichaamssamenstelling plaats. Aan de hand van deze gegevens bepaal ik samen met u de doelstelling van de behandeling en het behandelplan.

Vervolgconsult

Afhankelijk van het dieet, het doel en uw persoonlijke behoefte aan begeleiding kunnen één of meer vervolgconsulten worden afgesproken. Vervolgconsulten duren meestal 15 of 30 minuten. In deze consulten zullen uw vragen rondom het voedings-/dieetadvies worden besproken. Eventueel kan het advies worden bijgesteld, want haalbaarheid staat immers voorop.

Behalve praktische tips is er ook aandacht voor gedragsverandering. Eetgedrag wordt door heel veel factoren beïnvloed. Het is goed te weten welke factoren dit zijn en hoe u hiermee kunt omgaan. U krijgt meer inzicht in uw eetgedrag en hoe u dit vervolgens kunt aanpassen en/of veranderen. Onderwerpen zoals inkopen doen, etiketten lezen en uit-eten-gaan komen ter sprake. Ter ondersteuning ontvangt u schriftelijke informatie die op uw persoonlijke situatie is afgestemd.

voedingsdagboek